Castellano
   Notícies   Socis   Contactar  
 
 
 
 
 
 
Pça. Margarida Xirgu, 1
08004 Barcelona
Tel. +34 93 289 27 70 (ext. 362)
info@escenografia.org

L'Associació
L’Associació d’Escenògrafs de Catalunya va néixer a Barcelona l’any 1998 amb la finalitat d’organitzar, representar i defensar els interessos dels escenògrafs, així com promocionar i difondre el seu treball. El perfil del nostre associat abasta tots aquells professionals que es dediquen a concebre i dissenyar els elements visuals d’una escenificació: escenògrafs, figurinistes, il·luminadors, estilistes, directors d’art i altres especialistes del camp de l’escenografia, ja sigui per espectacles en viu, audiovisuals, exposicions o altres esdeveniments.

Junta Executiva de l’AdEC:

PRESIDENT: Llorenç Corbella.
VICE-PRESIDENTA: Bibiana Puigdefàbregas.
SECRETARI GENERAL: Andreu Rabal.
SECR.DE FINANCES: Montse Garre.
VOCALS: Montse Amenós, Jordi Castells i Planas, Miriam Compte, Amadeu Ferré, Max Glaenzel, Dino Ibañez, Nina Pawlowsky, Josep Rosell, Gerardo Trotti.


Son finalitats de l’Associació:

- Organitzar i representar els escenògrafs de Catalunya en la defensa dels seus interessos
- Oferir assessorament, defensa i gestió, en qualsevol qüestió relacionada amb la professió.
- Intervenir en tot allò que afecti directa o indirectament a la professió.
- Vetllar pel prestigi, la qualitat i la dignitat de la professió.
- Promoure i impulsar totes les activitats que contribueixin a elevar el nivell cultural, artístic i professional dels associats en particular i de la professió en general.