L´Associació

L’Associació d’Escenògrafs de Catalunya va nèixer a Barcelona l’any 1998 amb la finalitat d’organitzar, representar i defensar els interessos dels escenògrafs, així com promocionar i difondre el seu treball. El perfil del nostre associat abasta tots aquells professionals que es dediquen a concebre i dissenyar els elements visuals d’una escenificació: escenògrafs, figurinistes, il·luminadors, estilistes, directors d’art i altres especialistes del camp de l’escenografia, ja sigui per espectacles en viu, audiovisuals, exposicions o altres esdeveniments.

Junta Executiva de l’Ad'EC:

President:               Llorenç Corbella.
Vice-presidenta:     Bibiana Puigdefàbregas.
Secretari General:  Andreu Rabal.
Secre. Finances:    Montse Garre.
Vocals:                    Montse Amenós, Jordi Castells, Miriam Compte,  Max Glaenzel, Dino Ibañez, Nina Pawlowsky,   
                                Gerardo Trotti.

Són finalitats de l’Associació:

- Organitzar i representar els escenògrafs de Catalunya en la defensa dels seus interessos
- Oferir assessorament, defensa i gestió, en qualsevol qüestió relacionada amb la professió.
- Intervenir en tot allò que afecti directa o indirectament a la professió.
- Vetllar pel prestigi, la qualitat i la dignitat de la professió.
- Promoure i impulsar totes les activitats que contribueixin a elevar el nivell cultural, artístic i professional dels associats en particular
  i de la professió en general.

Localització

Teatre Lliure
Plaça Margarita Xirgu,1-08004-Barcelona

Contacta amb nosaltres

  • Telèfon: +34 93 289 27 70 ( ext.362)
L´Associació